Andre
Titolo Top
Andrzej Skibniewski Linkedin
Rubinowa Broszka

A true story of one family from Lvov, based on letters and documents from 1939-1950.

 

The book

(Polish)

…W broszce tej widzę świadectwo charakteru i duszy kresowej. Brak kamieni to dla mnie także symbol przemilczanych do dzisiaj spraw i doświadczeń bolesnych, planów i marzeń niespełnionych. To symbol pożegnań na zawsze, gwiazd oglądanych podczas mroźnych nocy w lasach Korczunka, Starobielska i Workuty, na pustyni w Egipcie i pod Monte Cassino. Jest w niej też pierwsza gwiazdka wyczekiwana przed wieczerzą wigilijną w opuszczonym naprędce przez Niemców domu w obcym Opolu. Są w niej przemilczane doświadczenia wielu tysięcy Kresowian, ludzi stamtąd, zza Buga. To symbol nadziei, że złe czasy przecież trwać wiecznie nie będą i że wszyscy powrócą kiedyś do swych domów. Że znowu będzie tak, jak miało być… Epilog

 

Andrzej Skibniewski urodził się 10 kwietnia 1950 roku we Wrocławiu. Studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu oraz na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej. Studia ukończył w 1973 roku. Pracował naukowo, następnie wyjechał do Libii, a później do Holandii i Wielkiej Brytanii. Jest współautorem wielu dokumentacji konstrukcji inżynierskich w pustynnych rejonach Libii. Po ogłoszeniu stanu wojennego wyjechał do Holandii, gdzie mieszka do dzisiaj. Wielokrotnie zmieniał zawód. Pracował jako inżynier budowlany, handlowiec, monter kotłów c.o., kierowca taksówki, tłumacz i inżynier produkcji. Prowadził także wykłady na uczelniach polskich i zagranicznych. Jest współautorem kilkunastu prac naukowych z dziedziny mechaniki gruntów, mechaniki teoretycznej, mechatroniki i inżynierii produkcji. W 2009 roku został odznaczony Odznaką Zasłużonego dla Politechniki Śląskiej. W Królewskim Stowarzyszeniu Inżynierów KIVI-NIRIA w Holandii pełni funkcję Career Coach. Pasjonuje go żeglarstwo, muzyka i podróże. Zwiastunem Rubinowej broszki był rozdział „Kuferek z pamiątkami” zamieszczony w książce Kresowianie na Śląsku Opolskim wydanej w Opolu w 2011 roku.

 

(Italian)

In questo ... vedo il carattere e l'anima ai suoi limiti. Nessuna pietra, è anche un simbolo per me, di problemi non confidati e di esperienze dolorose, piani e sogni irrealizzati. E 'un simbolo di addi, osservando le stelle nelle notti fredde nei boschi Korczunka, Starobelsk e Vorkuta, nel deserto in Egitto ed a Monte Cassino. E 'anche la prima stella , tanto attesa, prima di Natale con la cena della vigilia, consumata di fretta a causa dei tedeschi, dovendo fuggire dalla casa di Opole. Ignorati da migliaia di Kresowiani. Simbolo di speranza dopo tutti i brutti momenti, i quali, non dureranno per sempre, tornando , un giorno, nelle loro case. Ancora una volta sarà proprio come dovrebbe essere ... Epilogo

 

Andrew Skibniewski nato 10 Aprile 1950 a Wroclaw . Ha studiato presso la Facoltà di Ingegneria Civile dell'Università di Opole e del Dipartimento di Ingegneria e di Architettura Civile , Politecnico della Slesia . Si è laureato nel 1973 . Ha lavorato come ricercatore , poi è andato in Libia e poi nei Paesi Bassi e nel Regno Unito . E' co -autore di un certo numero di documenti di progettazione ingegneristica nelle regioni desertiche della Libia . A seguito della dichiarazione della legge marziale , si recò in Olanda , dove vive ancora oggi. Cambiando ripetutamente professione . Ha lavorato come ingegnere civile , commerciante, montatore di caldaie, tassista , traduttore e tecnico di produzione . Insegna anche nelle università polacche e straniere . E' co -autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo della meccanica delle terre , della meccanica teorica , della meccatronica e ingegneria di produzione . Nel 2009 è stato insignito del Distintivo di Merito per Silesian University of Technology Royal Society of Engineers KIVI - Niri , Paesi Bassi. Si comporta come un allenatore di carriera . Lo affascina vela, musica e viaggi . "Spilla di rubino" era un presagio della sezione " Tronco dono " del libro Borderland pubblicato ad Opole nel 2011.

 

 

 

 

The exibition

niedziela, 27 października 2013 r.,
o godz. 17.00

 

Muzeum Śląska Opolskiego
wejście od ul. Muzealnej

 

Uwaga: Wstęp biletowany
Wejściówki dostępne w kasie Muzeum
Ilość miejsc ograniczona

domenica 27 ottobre 2013,
Vernissage ore 17.00 pm

Museo della Slesia Opole, Polonia
ingresso su strada.

  Note: Ingresso con biglietto
Prenotazioni al botteghino del museo
I posti sono limitati

 

 

 

 

 

 

Gallery Preview

Location

KONTAKT

 

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. św. Wojciecha 13
45-023 Opole

 

e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl

Exibition Link

 

Muzeum

Privacy Policy